Internet Of Things & Big Data

Internet Of Things och Big Data – Nya möjligheter med legala utmaningar

Användning av och tillgång till kunders och även sakers, beteendemönster, preferenser och geografiska positioner m.m. har blivit en allt större industri och utgör idag en stor tillgång för många bolag.

När begreppet Big Data och Internet Of Things går från att vara framtidsbegrepp till att vara en del av många företags affärsidé blir kraven på korrekt legal hantering allt eastyl viktigare.

På samma sätt som möjligheterna ligger i att kunna samla in, bearbeta och omsätta stora informationsmängder ligger utmaningen i att inte bara generera värdefull data, utan att göra det samtidigt so kundens integritet respekteras och att rätten till det framtida resultatet räknas.

Välkommen på ett frukostseminarium där möjligheterna med Big Data och Internet Of Things sätts i ett legalt sammanhang för att öka förståelsen för helheten och för att öka förutsättningarna att kommersialisera dessa begrepp långsiktigt.

Senaste inläggen av Adam Evertsson (se alla)

Leave a Reply