Innehållsmarknadsföring (content marketing) med Drupal och Konzilo

natverkandeNU-Drupal-Gottogether-13019-01

I torsdags 19:e september 2013 hade nätverket Drupal Go:ttogether sin månatliga nätverksträff för september. Ämnet för kvällen var hur man kan använda Drupal för innehållsmarknadsföring (content marketing – sv.wikipedia.org/wiki/Content_marketing).

Lyckad och inspirerande presentation av Konzilo

Drupal och innehållsmarknadsföring (content marketing)

Värd för kvällens nätverksträff var det nystartade företaget Kntnt ( www.kntnt.se ), på Lindholmen i Göteborg.

Kntnt’s relation till webbpubliceringsramverket Drupal är att de erbjuder ett innovativt webbaserat verktyg/tjänst för planering, produktion, publicering och uppföljning av innehållsmarknadsföring.

Verktyget och tjänsten heter Konzilo och är kompatibelt med just Drupal, tillsammans med andra webbpubliceringssystem som WordPress med fler. Konzilo är dessutom, likt Drupal, en opensource-produkt och därmed baserad på öppen källkod.

Entusiaster

Nätverksträffen var mycket välbesökt och gästades av ett 30-tal entusiaster. Både personer ur den lokala Drupal-community’n i Göteborg och personer intresserade av innehållsmarknadsföring (content marketing).

Efterföljande sessioner

Efter att värdföretaget Kntnt’s lyckade och inspirerande presentation av Konzilo var avklarad, med Fabian Sörqvist (fabsor_) och Fredric Bergström (bobodrone) i spetsen, övergick nätverksträffen i två ytterligare sessioner. Där fick besökarna välja eller växla mellan de två ämnena AngularJS och Node.js samt DrupalGBG.

AngularJS och Node.js

De två JavaScript-ramverken AngularJS och Node.js diskuterades ur både perspektiven Drupal och Konzilo.

DrupalGBG

Det är den lokala Drupal-community’n DrupalGBG som driver nätverket Drupal Go:ttogehter och dess månatliga nätverksträffar. Med denna session diskuterade vad nätverket ska göra framöver, kommande nätverksträffar och utvecklas. DrupalGBG driver även nätverket Drupal GBGeek Meet.

Leave a Reply