Designnätverk i Göteborg

I Göteborg finns designnätverk. Både design inom konst och hantverk samt design inom reklam och marknadsföring. Mer och mer, som positivt är, breddar designnätverken sig inom design av digital, virtuell och interaktiv design.

Leave a Reply