Kontakt & Information

Här informerar vi om webbplatsen www.natverkande.nu samt hur du kommer i kontakt med oss.

Information

Webbplatsen natverkande.nu är sedan 2010 en samlingsplats för:

Vi samlar och skriver om nätverkande. Vi medverkar och rör oss runt om i Göteborg. Vi bloggar om nätverksträffar. Endast analoga nätverk i den fysiska delen av vårt samhälle. Vi berör inte virtuella nätverk i den digitala delen av samhället.

Under 2013 breddar vi natverkande.nu med:

Bakgrund, syfte och mål

Bakgrunden till natverkande.nu är att vi satt på listor och förteckningar på nätverk, konferenser och kreativa mötesplatser runt om i Göteborg. Tanken slog oss: – Varför inte dela med oss av informationen?

Vi tror ju på ”If you can share it – share it!” och ”Sharing is caring!”. Så vi slog slag i saken och skapade den här webbplatsen.

Vårt syfte med natverkande.nu är att människor ska träffas mer, för det är då saker och ting händer – samhället utvecklas. Målet är att vi alla ska vilja mer, våga mer och utvecklas – både som individ och som yrkesverksam. En ökad kompetens – erfarenhet, kunskap, färdighet, förmåga och vilja.

Initiativtagare

Bakom initiativet till nätverkande.nu står Andreas Larsson.
Han står även bakom tankesmedjan Öppna affärer & Byråaffärer – som driver syftet att kontinuerligt utveckla sättet vi gör öppna och hållbara affärer på, oavsett om du är leverantör eller beställare.

Kontaktuppgifter

E-post: info@natverkande.nu