Hur ändras rollerna i en agil organisation – Fredag 8 maj 2015

Den tredje träffen för våren 2015, som Agila Ledare arrangerar, handlar om hur rollerna i en organisation förändras när ni börjar arbeta agilt.

I Scrum (som är ett agilt verktyg) är rollerna enkla och tydliga, med avgränsade ansvarsområden. Men i praktiken brukar det inte bli så. För organisationen (trots införandet av agila principer) behåller linjechefer, projektledare, PMO, styrgrupper och övriga ”icke” agila roller.

På detta frukostseminarium får du chansen att diskuterar roller. Vad är lämpligt att justera? Vilka lösningar är vanliga i praktiken? Vad kommer vi möta längre fram på resan?

Morgonens föreläsare

Föreläsare på frukostseminariet är Henrik Berglund.

Program

07.30 – Frukost och mingel.
07.45 – Presentation och frågor.
08.10 – Diskussion och erfarenhetsutbyte.
08.55 – Återblick inför nästa träff.
09.00 – Slut.

Datum och tid

Fredag 8:e maj 2015, mellan kl. 07.30 och 09.00.

Plats

Södra Larmgatan 4 i Göteborg, hos företaget Squeed som upplåter sina lokaler.

Pris

Kostnadsfritt.

Mer information och anmälan

www.agila-ledare.se

Leave a Reply