Om nätverket: HUB Gothenburg

HUB Gothenburg strävar efter att utveckla StartUp-gemenskapen och StartUp-scenen i Göteborg.

Deras mål är att skapa ett öppet sinne i vårt samhälle, där delning är principen och kärnan. HUB Gothenburg är en mötesplats och nätverk där vi kan utbyta idéer med varandra, arbeta tillsammans och föra dem till gagn för andra i samhället.

Nätverket HUB Gothenburg arrangerar också event inom StartUp, som redan har vunnit popularitet på den global StartUp-scenen.

Tid

Se nätverkets webbplats, Facebook eller Twitter.

Plats

Se nätverkets webbplats, Facebook eller Twitter.

Facebook

www.facebook.com/HubGothenburg

Twitter

www.twitter.com/HubGothenburg

Webbplats

www.hubgothenburg.com

Leave a Reply