House of Win-Win

houseofwinwin-01

Den kreativa mötesplatsen House of Win-Win bygger på nätverkande. Mångfald, nyfikenhet och gemensam längtan att skapa sin egen framtid i samvaro med andra är det grundläggande för House of Win-Win.

Nätverket på House of Win-Win

På den kreativa möteplatsen House of Win-Win finns cirka 70 företag, föreningar och organisationer. Verksamheterna är allt från longboard, tjänstedesign, konst, film, kommunikation, kaffekultur, djuplodande filosofi, teater, entreprenörsskap, grafisk formgivning, webb, en surfakademi samt ett inspirerande magasin för en hållbarare livsstil.

Dessutom finns ett oändligt antal arrangörer som väljer oss som sin lokala arena för t.ex:

 • Marknader
 • Filmklubbar
 • Vernissager
 • Seminarier
 • Livespelningar
 • Showroom
 • Föreläsningar
 • Modevisningar
 • Fotografering
 • Tankesmedjor
  … med mera

House of Win-Win’s förhållningssätt

House of Win-Win tror att människan har en inneboende potential. Såväl till konstnärligt som pragmatiskt skapande.

House of Win-Win vill släppa fram denna potential, i syfte att låta den få chansen att ge livskvalitet, livsnärvaro och resultat. Människor som med medvetenhet söker win-win:situationer skapar tillsammans med andra likasinnade mer hållbara organisationer och ett godare samhälle.

Att se till helheten, till två eller flera parters bästa, är att tänka win-win.

House of Win-Win står för

 • Utforskande, istället för normativt.
 • Samverkande, istället för konkurrerande.
 • Lustdrivet förhållningssätt, istället för tvingande.

Alla människor har förmågan att tänka win-win. Att tänka win-win präglas av generositet och ansvarstagande. Dock inte ett ansvarstagande i form av att själv behöva ta ansvar för andras behov, beslut och processer. Utan snarare genom att med sina handlingar ge andra individer/aktörer möjligheten och utrymmet att själva välja, agera, utvecklas och bidra.

Aktiviteterna

I varje skapandeprocess finns en aha-upplevelse. Så kraftfullt, så fokuserat och så sårbart. House of Win-Win kallar detta för en release. Det kan vara releaser av:

 • Idéer
 • Produkter
 • Upplevelser
 • Tankar
 • Experiment
 • Relationer
 • Insikter
 • Innovationer
 • Ambitioner
 • Känslor
  … eller vilken din release än må vara. Vill du vara med och skapa win-win?

Adress

Tredje Långgatan 13 B
413 03  Göteborg

Kontaktperson

Americo Appiano
070-924 24 25
americo@win-win.se

E-post

info@win-win.se

Webbplats

www.win-win.se

Facebook

www.facebook.com/HouseOfWinWin

Twitter

www.twitter.com/HouseOfWinWin

Leave a Reply