Hive

ehive-01

Entrepreneurial Hive, eller Hive, är en kreativ mötesplats i Göteborg designat för nätverkande och inspirerande företagsutveckling. Ett kontorshotell för coworking.

Hive startades för att skapa en inspirerande miljö att:

 • Arbeta i.
 • Testa, bolla och utveckla affärsidéer i.
 • Starta nya företag i.
 • Med stolthet möta kunder i.
 • Coacha i.
 • Hitta samarbetspartners för ventures i.
 • Konceptutveckla, organisera utbyte av erfarenheter och kontakter för att accelerera företagsbyggandet.
 • Erbjuda erfarenhet till mindre erfarna.
 • Erbjuda möjlighet till riskkapital.
 • Ha gemensamma utbildningar, seminarier, workshops och events.
 • Skapa en skön social kontext med andra (serie)entreprenörer.

Nätverk på Hive

Laptop-entreprenörer

Idag sitter här både laptop-entreprenörer, i form av t.ex:

 • Konsulter.
 • Föreläsare.
 • Teamutvecklare.
 • Designers.
 • Hemsideutvecklare.
 • Programmerare.
 • Specialister,
 • Bloggare.
 • Journalister.
 • Coacher.
 • Internetföretagare,
  … och andra nystartade firmor.

Serie-entreprenörer

På Hive arbetar också serie-entreprenörer, i form av bl.a:

 • Exit-entreprenörer.
 • Erfarna företagsbyggare.

Hive’s huvudprinciper

Hives har tre huvudprinciper, i syfte att få maximalt utbyte av erfarenheter och kontaktnät:

 1. Hive vill att cirka 25 procent ska vara nystartade verksamheter. Cirka 75 procent av verksamheterna ska därmed ha varit verksamma i minst 1 år och därmed ha en fungerade verksamhet och ekonomi. Syftet är de nystartade verksamheterna ska kunna dra nytta av den erfarenhet som finns bland de dessa fungerande verksamheter. Även att de erfarna personerna i sig skulle få ett givande utbyte med andra erfarna.
 2. Hive vill att de finns max 1 verksamhet inom samma bransch, på 6 verksamheter.
 3. Hive vill sprida sina gemensamma erfarenheter, genom att varje företagare håller minst ett seminarium, workshop eller dylikt per år inför de övriga.

Hives tror på

 • Framtidens företagare vill sitta i en miljö där de aktivt och organiserat kan utbyta tankar och idéer med andra människor. Dela erfarenheter med andra erfarna och passionerade företagare.
 • En öppen plattform istället för att alla har var sina kontorsrum där utbyte och coworking inte blir naturlig.
 • Framtidens företagare vill ha en social kontext med andra företagare.

Adress

Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg

Telefon

031-313 95 91

E-post

info@ehive.se

Webbplats

www.entrepreneurialhive.com

Facebook

www.facebook.com/EntrepreneurialHive

Twitter

www.twitter.com/e_hive

Leave a Reply