Om nätverket: Handelskammaren Taktik & Strategi

Handelskammarens nätverk Taktik & Strategi är ett nätverk för att byta erfarenheter kring roller och utmaningar.

Ibland kan det vara bra att reflektera över sin egen situation och funktion. Det gör du smidigast med hjälp av erfarenhetsutbyte med andra beslutsfattare som har liknande roll eller utmaning som du. I varje nätverksgrupp finns handplockade personer som bollar idéer och problem för att hitta både effektivare och smartare lösningar. Vi lär av varandra, vilket ger nya och spännande infallsvinklar.

Nätverket Taktik & Strategi är mest lämpad för dig som arbetar som beslutsfattare och redan har en viss erfarenhet men som vill hitta nya sätt att lösa utmaningar på.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Vanligtvis träffas nätverket på Handelskammaren, Mässans gata 18 i Göteborg.

Webbplats

www.handelskammaren.net

Leave a Reply