Om nätverket: YEoS – Nätverket för Sveriges ledande unga entreprenörer

Om nätverket: YEoS - Nätverket för Sveriges ledande unga entreprenörer
YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) är ett nätverk vars syfte är att utveckla och stödja talangfulla unga entreprenörer. Målet att unga entreprenörer ska få större genomslagskraft. Ett ytterligare mål är även att de aktivt är med och bidrar till en bättre värld. Under evenemang, träffar och övriga aktiviteter skapar YEoS mötesplatser där entreprenörer träffas för ...