Om nätverket: winIT – Women Inspiration Network IT

winIT (Women Inspiration Network IT) är ett kvinnligt nätverk som idag har 2 300 kvinnor som medlemmar på 14 orter runt om i Norden – varav ett nätverk i Göteborg. winIT är därmed Sveriges största och mest utbredda nätverk för kvinnor i IT-branschen. winIT i Göteborg Målsättningen med nätverket winIT är att skapa lokala nätverk så att ...