Om nätverket: Twölup

Twölup är ett informellt nätverk i Göteborg. Ett så kallat tweetup. På Twölup’s nätverksträffar möts man i syfte att träffa andra människor, prata och finna synergier. Nätverket träffas med ojämna mellanrum, på obestämt plats och på obestämd tid. Du får veta när nätverket Twölup träffas genom att följa dess hash-tagg på Twitter. Tid Följ taggen ...