Om nätverket: SweNug Gbg

Syftet med nätverket SweNug Gbg (Sweden .Net user group Göteborg) är att anordna nätverksträffar för alla som är medlemmar i SweNug. Nätverkets inriktning är ämnen rörande teknikplattformen Microsoft .Net. SweNug är en fri, självorganiserande och ad hoc-gemenskap. Nätverket består av utvecklare som önskar: Förbättra sig. Anta utmaning. Hjälpa varandra. … i syfte att sträva efter ...