Om nätverket: Scrum Beers

Nätverket Scrum Beers träffas en gång i månaden. Nätverket träffas på olika ställen runt om i Göteborg – där det serveras öl. Syftet med nätverket är att diskutera hur man kan förbättra arbetssättet och den agila metoden scrum i deltagarnas olika verksamheter och organisationer. Tid En gång i månaden. Se nätverkets webbplats för detaljer och ytterligare ...