Open Sessions och After Work på Q-möte med SAST Väst – Torsdag 15:e maj 2014

Torsdagen den 15:e maj, 2014, är det dags för nästa Q-möte med SAST Väst att träffas i Göteborg. Det bjuds både på föreläsningar, Open Sessions och Afterwork. Kvällens agenda består av att Henrik Emilsson pratar om hur man säljer testning, samt att Sigrid Eldh pratar om testarens kunskapsstege: Från testreligion till vetenskap! Därefter blir det open ...

SAST Väst – Swedish Association for Software Testing

SAST Väst arrangerar nätverksträffar en gång i kvartalet, så kallade Q-möten (kvartalsträffar). Varje Q-möte har ett tema inom test och närliggande områden. T ex kravhantering och projektledning. SAST Väst väljer föreläsare från olika organisationer, även internationellt, för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet kring testning. För SAST Väst är det ett mål ...