Om nätverket: Passion for testing

Passion for testing är nätverket för dig som intresserar dig för testning av kod och mjukvara. Passion för testning. Vilja att lära. Vill lära mer om utforskande testning. Vill prova på nya tekniker och metoder inom testning, i syfte att se vilka som kan funka i din kontext. Vill praktisera testning likaväl som att teoretisera ...