Skala upp din agila verksamhet med Lean Tribe Gathering – Tisdag 21 april, 2015

Skala upp din agila verksamhet med Lean Tribe Gathering – Tisdag 21 april, 2015
Tisdagen den 21:e april är det dags för årets andra gathering med Lean Tribe här i Göteborg. Scaling agile Temat för denna träff är scaling agile – hur du kan skala din agila verksamhet. Från kanske ett enstaka agilt team, till ett helt företag – från styrelserummet, via VD ner till dina operativa hantverkare. Vi ser fram emot ...

Lean Tribe Gathering med Lean Startup som huvudtema – Onsdag 26:e mars 2014

Lean Tribe Gathering med Lean Startup som huvudtema – Onsdag 26:e mars 2014
Nästa gathering (nätverksträff) med Lean Tribe sker onsdagen den 26:e mars, 2014. Huvudtemat för dagen är Lean Startup. Lean Startup som tema för dagen Lean Startup är ett koncept och metod som det talats mycket om på senare tid. I korthet innebär det att osäkerheten som finns i hur produkter och tjänster, samt dess nyttor och ...

Lean Tribe Gathering – Torsdag 7:e mars 2013

Lean Tribe Gathering - Torsdag 7:e mars 2013
Årets första Lean Tribe Gathering i Göteborg sker torsdagen den 7:e mars, 2013. Fallgropar och hinder med agil utveckling Vi alla har stött på hinder och fallgropar när vi ska införa förändringar och skapa utveckling. De som lyckades ta sig förbi hindren – hur gjorde de och vad har de lärt sig? På denna gathering ...

Om nätverket: Lean Tribe

Lean Tribe är ett nätverk av människor som delar de värderingar lean står för och övertygelsen att lean skapar verksamheter med kortare tid till värde och ett bättre arbetsklimat. Vi tror på riktiga möten mellan riktiga människor. Vi tror på ett öppet och ärligt utbyte av erfarenheter. Vi tror på generositet, nyfikenhet och enkelhet. Vi ...