Lean Coffee Göteborg Centralstationen 4

Lean Coffee Göteborg Centralstationen är ett av den LeanCoffee-nätverk som finns i Göteborg. Tid Varannan onsdag, jämna veckor, mellan kl. 07.15 och 08.45. Plats Espresso House, Centralstationen, Göteborg. Webbplats Finns ingen lokal webbplats för Göteborg. Men internationellt för Lean Coffee finns www.leancoffee.org . I Göteborg finns dessa LeanCoffee-nätverk Centralstationen Lindholmen