Lean Coffee Göteborg Centralstationen 4

Lean Coffee Göteborg Centralstationen är ett av den LeanCoffee-nätverk som finns i Göteborg. Tid Varannan onsdag, jämna veckor, mellan kl. 07.15 och 08.45. Plats Espresso House, Centralstationen, Göteborg. Webbplats Finns ingen lokal webbplats för Göteborg. Men internationellt för Lean Coffee finns www.leancoffee.org . I Göteborg finns dessa LeanCoffee-nätverk Centralstationen Lindholmen

Lean Coffee Göteborg Lindholmen

Lean Coffee Göteborg Lindholmen är ett av den LeanCoffee-nätverk som finns i Göteborg. Tid Se deras Twitter. Plats Café C, på Lindholmenspiren 5 i Göteborg. Twitter www.twitter.com/LeanCoffeeLN Webbplats Finns ingen lokal webbplats för Göteborg. Men internationellt för Lean Coffee finns www.leancoffee.org . I Göteborg finns dessa LeanCoffee-nätverk Centralstationen Lindholmen

Lean Coffee Göteborg

Det har startat ett intresse och initiativ världen över. Personer som är intresserade av smidiga arbetsmetoder har startat det som kallas för Lean Coffee – med jämna mellanrum träffas och diskutera smidiga arbetssätt över en kopp kaffe. Det är det som är Lean coffee. Strukturerade nätverksträffar över en kopp kaffe För att få någorlunda struktur i samtalet ...