Om nätverket: JDojo@Gbg

Nätverket JDojo@Gbg träffas en gång per månad, i Göteborg. Målgruppen är Java-utvecklare som träffas för att lära och praktisera testdriven utveckling och refaktorering med hjälp av formatet coding dojo. Tid Se nätverkets webbplats. Plats Se nätverkets webbplats. Webbplats www.meetup.com/jdojo-gbg