Om nätverket: Handelskammaren Taktik & Strategi

Handelskammarens nätverk Taktik & Strategi är ett nätverk för att byta erfarenheter kring roller och utmaningar. Ibland kan det vara bra att reflektera över sin egen situation och funktion. Det gör du smidigast med hjälp av erfarenhetsutbyte med andra beslutsfattare som har liknande roll eller utmaning som du. I varje nätverksgrupp finns handplockade personer som ...