Om nätverket: GOSIG – Gothenburg Open Source Interest Group

[empty] Tid Nätverket GOSIG arrangerar sina nätverksträffar varannan onsdag, kl. 18.00. Plats Kafé Vanilj, på Kyrkogatan 38 i Göteborg. Webbplats www.linuxportalen.se