Om nätverket: GOSA – Gothenburg Open Source Alliance

GOSA (Gothenburg Open Source Alliance) är ett nätverk för folk som vill träffas och nätverka i en kreativ miljö, prata, koda, programmera samt som vill lära sig, delge till andra och inspirera/inspireras. Det finns inga krav. Ta bara din dator och engagera för att skapa en kreativ atmosfär. Vi tror på öppen källkod (open source) ...