Om nätverket: Geek Girl Meetup Göteborg

Geek Girl Meetup Göteborg syfte är att skapa nya nätverk och lyfta kvinnliga förebilder i teknikbranschen. Och ha kul så klart. Vi gör det oftast genom en un-conference där nästan alla deltagare är med och berättar om det som de är bra på. Det tycker vi skapar bra förutsättningar för kunskapsutbyte. Tid Se nätverkets webbplats. ...