Om nätverket: Chefsnätverket Close

Chefsnätverket Close manifest: Bättre chefer! Dagligen arbeta med att hjälpa medlemmar att bli ännu bättre chefer. Ensam är inte stark! Hjälp och stöd i beslut och utmaningar. Nätverk för kontakter och kunskap är ovärderligt. Kunskap är konkurrenskraft! För att du ska kunna fortsätta att inspirera medarbetare och utveckla din organisation behöver du följa med i ...