Om nätverket: Business in Heart

Business In Heart driver kvinnliga nätverk i Göteborg. Varannan vecka arrangeras nätverksmöten. Kvinnor träffas från olika branscher som ger varandra: Affärer Kunskap Inspiration Det är viktigt att bygga nätverk vare sig du är anställd eller egen företagare. Vårda ditt personliga nätverk. Tid Nätverket Business in Heart har sina nätverksträffar varannan vecka – en gång var fjortonde ...