Om nätverket: ADA – Association for Design and Advertising

ADA (Association for Design and Advertising) är ett nätverk i Göteborg för design och marknadskommunikation. ADA är ett nätverk för personer verksamma inom kreativa näringar i Göteborg och Västsverige. Nätverket fokuserar på områdena: Design. Mode. Reklam. Kommunikation. Konst. Arkitektur. Nätverket sätter inte några gränser och exkluderar inte någon. Men för att bättre inringa sitt område ...

Beställarkompetens – vad är det?

Igår onsdag facilliterade nätverket ADA ett möte kring ämnet beställarkompetens och att vara en bra beställare – en bra beställare av kreativa tjänster. Det sker många möten i vår gemensamma stad Göteborg och man kan inte gå på alla nätverkträffar och mötesplatser. Men att jag gick på detta möte på Hotel Post tillsammans med ett 30-tal andra ...