Om nätverket: Lunch 1130

Konceptet Lunch1130 är inte ett nätverk i dess traditionella bemärkelse. Lunch1130.se är ett koncept där personer lunchar – på bestämd plats, med bestämt intervall. Det enda gemensamma mellan personerna är klockslaget man lunchar. Just det – klockan 11.30. På Lunch1130 finner du personer som sitter på samma ställe på lunchen och väntar på att just du ...