House of Win-Win

House of Win-Win
Den kreativa mötesplatsen House of Win-Win bygger på nätverkande. Mångfald, nyfikenhet och gemensam längtan att skapa sin egen framtid i samvaro med andra är det grundläggande för House of Win-Win. Nätverket på House of Win-Win På den kreativa möteplatsen House of Win-Win finns cirka 70 företag, föreningar och organisationer. Verksamheterna är allt från longboard, tjänstedesign, konst, ...