Hive

Hive
Entrepreneurial Hive, eller Hive, är en kreativ mötesplats i Göteborg designat för nätverkande och inspirerande företagsutveckling. Ett kontorshotell för coworking. Hive startades för att skapa en inspirerande miljö att: Arbeta i. Testa, bolla och utveckla affärsidéer i. Starta nya företag i. Med stolthet möta kunder i. Coacha i. Hitta samarbetspartners för ventures i. Konceptutveckla, organisera utbyte ...