Brainbox Lindholmen

Brainbox Lindholmen
Brainbox är en kreativ möteslokal på Lindholmen i Göteborg. Det är en satsning av Radisson Blu där de vill utveckla och stimulera kreativa möten – Experience Meetings. Fler och fler kunder efterfrågar mer än bara en vanlig möteslokal. Brainbox erbjuder en kreativ miljö för möten, mindre konferenser, workshops, mindre styrelsemöten eller dylika aktiviteter där du vill komma ...