dev:mobile 2014 – Torsdag 22:e maj

Följ med på konferensen dev:mobile och få dig en dag av inspiration! För torsdagen den 22:e maj 2014 är det återigen dags för årets mobila konferens i Göteborg – som arrangeras av community’t för community’t. Dessutom är konferens kostnadsfri! Regionalt kunskapsutbyte För att skapa ett regionalt kunskapsutbyte där mobila utvecklare, beställare och användare kan lära sig av varandra, dela ...

dev:mobile 2013 – Torsdag 30:e maj

dev:mobile 2013 - Torsdag 30:e maj
Torsdagen den 30:e maj 2013 är det dags för årets mobila konferens i Göteborg. Konferensen heter dev:mobile. Förutom att det är Göteborgs enda konferens med inriktning på mobilutveckling är det dessutom en kostnadsfri konferens. Program Se www.devmobile.se för ytterligare information och program. Datum Torsdag 30:e maj 2013, kl. 12.30. Plats Folketshus, på  Järntorget i Göteborg.

Om konferensen: dev:mobile

Om konferensen: dev:mobile
Konferensen dev:mobile är en årlig konferens i Göteborg. Det är Göteborgs enda konferens inriktad mot mobilutveckling. Den är dessutom en kostnadsfri konferens. dev:mobile går vanligtvis i maj månad och besöks av cirka 450 deltagare. Webbplats www.devmobile.se Twitter www.twitter.com/dev_mobile_se