Travelhack 2013

Travelhack 2013
Travelhack är ett 24-timmars hackathon som inspirerar till att utveckla app’ar, webbtjänster och andra digitala lösningar, i syfte att få fram nya och innovativa tjänster för kollektivtrafiken, med målet att göra kollektivt resande mer attraktivt. Öppen trafikdata Till din hjälp har du: Trafiklab – en plattform för öppen trafikdata. Ett stimulerande tävlingsupplägg. Ett exklusivt finalevent En ...