Göteborg Service Jam

Göteborg Service Jam är inte en konferens i generell bemärkelse. Det är ett jam – precis som namnet antyder.

Det är ett årligt jam inom ämnena innovation och tjänstedesign (på engelska kallat service design).

Webbplats

goteborgservicejam.wordpress.com

E-post

gbgservicejam@gmail.com

Leave a Reply