Om nätverket: GOSIG – Gothenburg Open Source Interest Group

[empty]

Tid

Nätverket GOSIG arrangerar sina nätverksträffar varannan onsdag, kl. 18.00.

Plats

Kafé Vanilj, på Kyrkogatan 38 i Göteborg.

Webbplats

www.linuxportalen.se

Leave a Reply