Om nätverket: Geek Girl Meetup Göteborg

Geek Girl Meetup Göteborg syfte är att skapa nya nätverk och lyfta kvinnliga förebilder i teknikbranschen. Och ha kul så klart. Vi gör det oftast genom en un-conference där nästan alla deltagare är med och berättar om det som de är bra på. Det tycker vi skapar bra förutsättningar för kunskapsutbyte.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Twitter

www.twitter.com/ggmgbg

Webbplats

www.geekgirlmeetup.com/goteborg

Leave a Reply