Om nätverket: F-gruppen

F-gruppen skapar förutsättningar för att förena karriär och föräldraskap.

De är ett  ideellt nätverk, som precis är i uppstarten här i Göteborg. F-gruppen finns sedan tidigare i Stockholm. Men kommer nu i början av 2015 hit till Göteborg. Grattis Go:teborg!

Är du föräldraledig och i karriären?

Nätverkets syfte är att utveckla, inspirera och stötta föräldrar i karriären. Ämnen som nätverket berör är jobb, karriär och personlig utveckling – för föräldralediga mammor och pappor.

Mindre bebissnack och mer vuxensnack för en stund

Nätverkets mål är att låta medlemmarna byta ut det traditionella bebissnacket, som normalt sker mellan föräldralediga, mot att istället diskutera framtidsplaner. Inspirera varandra i karriären, nya idéer på vad man kan göra när föräldraledigheten är över, med mera.

Barnen är självklart välkomna bland vuxensnacket

F-gruppens största fördel, jämfört med andra karriärnätverk, är att till F-gruppen är barnen välkomna. Medan föräldrarna pratar karriär, lekar barnen vid er sida i anpassade lokaler.

  • Du slipper bebissnacket mellan vuxna, för en stund.
  • Du får ta med dig ditt barn.
  • Du får ta del av andra föräldraledigas idéer, tankar och inspiration.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

E-post

goteborg@f-gruppen.se

Webbplats

www.f-gruppen.se

Facebook

www.facebook.com/groups/498183630216871

Twitter

www.twitter.com/fgruppen

Elin Storm

Leave a Reply