Om nätverket: Embla Gbg

Embla är ett kvinnligt nätverk som startade i Stockholm och Göteborg i början av 90-talet. Främst med ekonomer och informatörer. Idag är detta inget krav. Nätverket Embla består av:

  • Kultur
  • Företagsbesök
  • Karriär/Kompetens
  • Friskvård
  • Nya trender

Embla har även en Afterwork-grupp.

Syftet med nätverket Embla

Embla är ett nätverk för kvinnor vars syfte är att:

  • Vidga kontaktytor
  • Möjliggöra yrkesmässigt utbyte och erfarenhetsutbyte
  • Diskutera karriärfrågor, efterutbildning och kompetensutveckling
  • Främja kulturellt och socialt utbyte liksom andlig spis

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Twitter

www.twitter.com/emblagbg

Webbplats

www.embla.gbg.nu

Leave a Reply