Om konferensen: DrupalCamp Göteborg

DrupalCamp Göteborg är en årlig endagarskonferens om den öppna publiceringsplattformen Drupal ( www.drupal.org ).

DrupalCamp’s runt om i Sverige

Förutom i Göteborg arrangeras DrupalCamp’s även i Stockholm. DrupalCamp kallas de konferenser som sker på nationell nivå, av de länder som vill. Den svenska gemenskapen kring Drupal, eller den svenska community’n som den benämns, är aktiv. Därmed har DrupalCamp’s arrangerats sedan flera år tillbaka i Stockholm. I Göteborg har DrupalCamp’s arrangerats sedan 2012.

En konferens med fokus på tekniken

DrupalCamp Göteborg är en konferens vi tycker lämpar sig för dig som är intresserad av teknik på internet, webbutveckling och systemutveckling i allmänhet och Drupal i synnerhet. DrupalCamp Göteborg är en teknikfokuserad konferens.

Webbplats

www.drupalcamp.se

Twitter

www.twitter.com/DrupalCampGbg

Leave a Reply