Digitalverkstan

Digitalverkstan lär ungdomar att programmera

Digitalverkstan är ett projekt med målet att engagera människor i åldrarna 18-30 i digitalt skapande, innovation, och entreprenörskap.

Genom olika typer av aktiviteter och workshops vill Digitalverkstan ge ungdomar och unga vuxna en möjlighet att förverkliga sina idéer och/eller lära sig om ny teknologi. Digitalverkstan är kostnadsfri.

Digitalverkstan har de flesta av sina workshops på Visual Arena Lindholmen. Vissa workshops förläggs också till Collaboratorys hackerspace, som också ligger på Lindholmen i Göteborg.

Adress

Digitalverkstan
c/o Visual Arena Lindholmen
Lindholmspiren 5
417 56  Göteborg

Webbplats

www.digitalverkstan.com

Leave a Reply