Värdeskapande marknadskommunikation (Content Marketing)

Nätverkande.nu är en nischad webbplats med relevant innehåll för våra läsare.

Besökarna är nätverkande och kontaktskapande, samt lojala och hängivna. Det tack vare att vi ger läsarna innehåll som de vill konsumera och som de behöver – som ger dem värde. Gentemot våra läsare vill vi vara relevanta och engagerade.

– Det är i denna värdeskapande marknadskommunikation som vi bjuder in dig att medverka i.

Om du vill medverka till att skapa värde för våra läsare, och om du vill nå dem som målgrupp, är du välkommen att kontakta oss på info@natverkande.nu.

Du är välkommen oavsett om du driver eller är medlem i ett nätverk, makerspace eller hackerspace. Eller om du har en produkt, tjänst eller annat erbjudande som du vill marknadsföra till vår målgrupp och därmed våra läsare.

Innehåll, redaktionell kraft och värdeskapande marknadskommunikation

Vi hjälper dig planera, producera och publicera, samt utvärdera och revidera, ditt innehåll i vår kontext.

Vi är din redaktionella kraft och vi ger dig värdeskapande marknadskommunikation – i syfte att du ska nå din målgrupp och med målet att du ska nå ut med ditt budskap – på ett för våra läsare sofistikerat och relevant sätt.

PR i modern tappning och oslagbar SEO

Förutom PR i modern tappning ger content marketing dig dessutom oslagbar sökmotoroptimering (SEO – Search Engine Optimizing).

Kontakta oss och nå ut med ditt budskap till en relevant målgrupp och marknad

Vänligen kontakta oss på info@natverkande.nu – så berättar vi mer hur vi kan bistå dig med att nå ut med ditt budskap till en för dig relevant målgrupp och marknad.