Collaboratory

Collaboratory är en nästa generation av makers space. Collaboratory är en öppen miljö för Do It Yourself (DIY). På Collaboratory på Lindholmen är till för:

 • Samskapande
 • Forskning
 • Utveckling
 • Experiment
 • Innovation

… i gränslandet mellan:

 • ICT
 • Social och teknologisk innovation
 • Hantverk
 • Konst
 • Design

Collaboratory är ett initiativ som syftar till samverkan. Samverkan sker mellan ett stort antal verksamheter i Göteborg. Samverkan mellan dessa parter syftar till att skapa och utveckla Collaboratory till en unik och ledande miljö. En ledande miljö i Sverige för:

 • Deltagarkulturella uttryck
 • Playcentriska uttryck
 • Kommunikationsarkitekturer
 • Innovation

Innovation sker i skärningspunkter mellan olika områden

Filosofin bygger på att designa med, och inte bara för, strategi. Nyckelord är deltagande och tillgänglighet. Innovation sker i skärningspunkten mellan perspektiv. Därav är transdisciplinaritet och åldersoberoende viktiga grundpelare.

Collaboratory skapar en miljö som leder till synapser och korspollinering av idéer. En plats där industri, akademi, föreningar och fria aktörer möts, samarbetar och delar resurser. En plats där både startups och etablerad industri kan utvecklas.

Collaboratory bildades av Story architect ( www.storyarchitects.se ) år 2011. Det bildades som ett Think and Do Lab med avsikt att skapa transdisciplinära och åldersoberoende labbmiljöer för innovation. De använde metoder som utgår från människans naturliga kommunikationsformer. Till exempel berättande och spelmekanik.

Makerspace och hackerspace för individer, grupper, föreningar, nätverk, företag och offentliga aktörer

Collaboratory är ett kombinerat makerspace och hackerspace. En kollaborativ arena och möjliggörare för individer, grupper, föreningar, nätverk, företag och offentliga aktörer som ställer sig bakom verksamhetens syfte och är villiga att bidra.

Collaboratory är en verkstad och innovationsmiljö där man kan:

 • Bygga saker
 • Producera audiovisuella verk såsom film och spel
 • Hålla workshops, kurser, visningar
 • Arrangera festivaler
  … med mera.

Collaboratory kan även hjälpa dig att arrangera workshops för din verksamhet. De kan även inkubera koncept och start-ups i deras laboratorium. Miljön är fri från politisk, religiös och människokategoriserande verksamhet. Tillsammans skapas ett öppet labblandskap där kreatörer deltar genom att dela med sig av kunskap och socialt kapital.

Kreatörers behov – Globalt och lokalt bland Göteborgs kreatörer

Många kreatörer, som ofta arbetar 7 dagar i veckan året runt och i många fall har flera akademiska examina, kan idag oftast inte försörja sig på sin verksamhet. En anledning kan vara att de ekonomiska systemen i samhället inte har hängt med i utvecklingen av transdiciplinära och kreativa näringar.

Det finns inte tillräckligt med avlönade jobb och värdet på kultur beräknas felaktigt. Collaboratory anser att spelutvecklare alltid har varit diskriminerade inom konstvärldens stödsystem. Enligt uppgift gör filmare/regissörer i genomsnitt långfilmsdebut vid 43 års ålder. Samtidigt som många stödsystem idag är till för ungdomar. Enligt Collaboratory arbetar många kreatörer under ohälsosamma förhållanden och entreprenörer utesluts ur samhällets skyddsnät.

Många bra initiativ existerar idag. Men de kommunicerar oftast inte effektivt sinsemellan. Collaboratory tycker att det behövs en mötesplats där professionella och nya kan arbeta och utbyta kunskaper och resurser effektivt med varandra. En plats där kreatörer själva bestämmer villkoren och där de samarbetar med varandra.

Det ska finnas plats för stora och små barn att vara kreativa och umgås med andra. Gamla och barn ska kunna lära varandra saker. T ex att använda suftplattor och kameror. Vi ska labba kring nya affärsmodeller, bättre utbildningsstrukturer samt hitta lösningar för att överleva och skapa hållbarhet i sitt yrkesutövande.

Nästa generation av makerspace i Göteborg

Collaboratory vill vara nästa generation av maker space, utrymme, ett deltagande DIY-miljö för medskapande, forskning och utveckling, experiment och innovationer i gränslandet mellan teknik, konst, hantverk och design.

De har fokus på spel, film och IKT. Men också arbete med teknisk och social innovation. Collaboratory strävar efter att utveckla sin mötesplats till en unik och ledande miljö för deltagande kultur, playcentriska uttryck, kommunikationsarkitekturer och innovation i Sverige – med globala samarbeten.

Collaboratory består av både ett globalt nätverk och en fysisk lokal. Lokalen finns inne på Göteborgs spel- och filmby på Lindholmen.

Ett samarbetsinitiativ i Göteborg

Collaboratory är ett samarbetsinitiativ mellan ett antal personer och organisationer. Det grundades under 2011 av Jasmine Idun LymanStory architect ( www.storyarchitects.se ).

Collaboratory är under utveckling och det växer konstant. Både med verksamhet, personer, medlemmar och partners. Om du vill vara med eller har frågor så kontakta Collaboratory. Det oavsett om du vill bli partner eller om du har förslag på aktiviteter, verksamheter och dylikt som ni tillsammans kan använda makerspacet till.

Adress

Collaboratory
Polstjärnegatan 14
417 56  Lindholmen

E-post

info@storyarchitects.se

Webbplats

www.collaboratory.cc

Leave a Reply