Om nätverket: Business in Heart

Business In Heart driver kvinnliga nätverk i Göteborg. Varannan vecka arrangeras nätverksmöten. Kvinnor träffas från olika branscher som ger varandra:

  • Affärer
  • Kunskap
  • Inspiration

Det är viktigt att bygga nätverk vare sig du är anställd eller egen företagare. Vårda ditt personliga nätverk.

Tid

Nätverket Business in Heart har sina nätverksträffar varannan vecka – en gång var fjortonde dag. Se nätverkets egna webbplats för detaljer och mer information.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.businessinheart.se

Twitter

www.twitter.com/Businessinheart

Leave a Reply