Big Data och intensiv datainhämtning – Tisdag 25:e och onsdag 26:e mars 2014

Vi lever i en tid där individer, organisationer och företag, samt samhället i stort, samlar in data. Vi lever i en värld av intensiv datainhämtning. Mycket tack vare (eller på grund av) vårt digitala samhälle. Digitalisering av produkter och tjänster – digitalitet. Kunskapen om och behovet av data är stort – i syfte att kunna göra analyser. Ett område som bara växer.

Big Data ger nya affärer och affärsmöjligheter

Att förstå och kunna använda detta flöde av data (Big Data) är en av de största utmaningarna under en lång tid framöver. Big Data och utmaningen i sig ger i sin tur stora möjligheter till nya affärsidéer för nya produkter/tjänster, samt nya affärsmöjligheter för befintliga produkter/tjänster. Möjlighet till affärsutveckling och digital affärsutveckling.

Inblick i forskningsutmaningar med Big Data

Under dessa två dagar ges seminarium där du får inblick i en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data. Big data inom t.ex:

  • Livsvetenskap
  • Humaniora
  • Ingenjörsvetenskap
  • Naturvetenskap
  • Ekonomi

Forskare samt representanter från näringsliv och industri

Välkommen till att under två dagar få lyssna till forskare samt representanter från näringsliv och industri kring Big Data – kanske öven big data som är öppen data (open data).

Datum

Tisdag 25:e mars och onsdag 26:e mars 2014.

Plats

Sal RunAn, i Chalmers Kårhus på Campus Johanneberg, i Göteborg.

Pris och anmälan

Kostnadsfritt. Anmälan krävs, via länken nedan.

Mer information

www.chalmers.se/en/areas-of-advance/ict/news/Pages/Big-Data.aspx

Leave a Reply