Beställarkompetens – vad är det?

Igår onsdag facilliterade nätverket ADA ett möte kring ämnet beställarkompetens och att vara en bra beställare – en bra beställare av kreativa tjänster. Det sker många möten i vår gemensamma stad Göteborg och man kan inte gå på alla nätverkträffar och mötesplatser. Men att jag gick på detta möte på Hotel Post tillsammans med ett 30-tal andra personer ångrar jag inte. Bra intiativ ADA. Tack!

Att dessutom knytkonferensen WebCoast arrangerades för några helger sedan gjorde inte mitt intresse svalare, då en session på denna underbara okonferens handlade om just beställarkompetens.

Vad är kreativa tjänster och är vi bra på att beställa dem?

Vad är då kreativa tjänster? Ja, i princip allt som inte är en färdig produkt eller färdig tjänst. Något som någon behöver skapa – utifrån beställarens behov. Möbelsnickeri, reklam, TV-serie, fordon, systemutveckling – you name it!

  • Det jag frågar mig är om vi är duktiga på att beställa kreativa tjänster. Generellt i Sverige eller specifikt här i vår region Göteborg. Är vi det?
    ADA skriver att en del kreatörer här i Göteborgs-regionen har förmedlat att vi har en bristande beställarkompetens av kreativa tjänster och att det är ett av de största hindren i utvecklingen av vår regions kreativa näring, som Västsvenska Handelskammaren (www.handelskammaren.net) driver och ser potenial i för vår region. Om beställarkompetensen av kreativa tjänster inte är bristande så behöver den i vart fall förbättras – såvida du frågar mig.
  • En annan fråga jag ställer mig är om båda parter (beställare och leverantör) anser att sättet vi beställer kreativa tjänster på behöver förbättras? Eller är det bara är någon av parterna som anser detta?
  • En annan fundering är om en person som varit på leverantörssidan skulle bli en bra beställare om den ”bytte sida” 1 eller tvärtom (om en beställare skulle bli en bra leverantör).

Tips och råd kring beställning av kreativa tjänster

På mötet framkom många bra tips och råd. De flesta utifrån verklig upplevelse och faktiskt erfarenhet, hos både beställare och leverantörer. Jag twittrade några av dem under mötets gång. Dessa tweets, tillika mina livemötesanteckningar, kan du se på @andreaslasson och på hashtaggen #adasweden.

Berätta din anledning och ditt val av kreatör

”Berätta varje gång varför du vill arbeta med just denna kreatör i just denna beställning.”

Kom inte med din färdiga idé – kom med ditt behov

”Som beställare – kom inte med din färdiga idé till din kreatör. Förmedla istället vad du vill uppnå.”

Var ute i god tid

”Var ute i god tid för ge kreatören en rättvis chans. För det är du som ger kreatören förutsättningarna och du får resultat därefter.”

Gör din hemläxa

”Ha tydligt och realistiskt mål med din insats/aktivitet, samt gör hemläxan kring den innan du går till din kreatör.”

Snabbt, bra eller billigt?

”Välja 2 av 3 – snabbt, bra eller billigt. Du kan nämligen inte få alla tre. Innan du går till din kreatör – tänk igenom vilka två du vill köpa.”

Ge kreatören rätt beslutsfattare

”Var ärlig mot kreatören. Låta den arbeta mot rätt beslutare i din organisation. Den person som faktiskt berörs av arbetet och som beslutar om resultatet. Var inte en mellanhand mellan kreatören och annan person.”

Säkerställ professionalism och begär bevis

”Säkerställ att kreatören är professionell och kräv att kreatör bevisar det. Kreativitet är nämligen ingen lekstuga.”

Bejaka bådas krav

”Om du som beställare ställer krav på din kreatör behöver du också supporta kreatören för mappa upp dennes krav.”

Stängda ramar och kreativ öppenhet

”Som beställare – var tydlig med dina ramar för din beställning, men lämna fältet för kreativitet öppet.”

Klargör din egen roll – beställare och inte medkreatör

”Klargör din egen roll. Du är beställare, ej medkreatör. Annars begränsar du din kreatör och du glömmer bort ditt behov/mål med din beställning.”

Säg om du förstår och säg om du inte förstår

”Som beställare – säg inte att du förstår din kreatör, om du inte förstår. Var ärlig.”

Ta inte känslobeslut, utan ta behovsbeslut

”Ta inte beslut utifrån känsla (färg, form etc) – låt kreatör avgör det. För känsla är tudelat o individuellt.”

Lämna din privata kreativa lust hemma

”Låt inte din privata kreativa lust gå ut över din professionella roll (din professionella roll som beställare).”

Utelämna ditt subjektiva tyckande

”Lämna ditt subjektiva tyckande hemma. Anknyt istället dina beslut av kreativa tjänster till ramarna du gett din kreatör. Framförallt ramen i form av ditt behov, men även dina ramar av kalendertid (leveranstid), projekttid (budget) etc.”

Användningsmönster istället för traditionella målgrupper

”Tänk ej målgrupper i form av traditionell demografi (kön, ålder, civilstånd etc). Tänk användningsmönster.”

Tänk användningsmöster

”Att tänka användningsmönster är än viktigare vid beställning av digital närvaro – hur dina digitala aktiviteter ska användas.”

De tre B:na – Besked, Beröm och Betalt

”Kom ihåg att din kreatör vill ha de tre B:na. Besked, Beröm och Betalt. Skämt åsido!”

Bra beställare finns

Det var ytterligare en sak som fångade mitt intresse att gå på detta möte, förutom WebCoast’s session om beställarkompetens. Det var att Malin Ekelund (@Malin_L_Ekelund), marknadschef på Göteborgs Räddningsmission (www.raddningsmissionen.se), var en av personerna i panelen. Hon gav beställarens syn på detta ämne. Det var mycket givande och inspirerande att få lyssna på en så pass bra beställare som Malin verkar vara.

Det är i mötet som kreativitet uppstår

Än en gång tack @adasweden för ert intiativ till möte kring att beställa kreativa tjänster och tackRasmus Heyman (@RasmusHeyman) och Christian Riedl (@ChristianRiedl) för både givande och småtokiga idéer. För än en gång är det bevisat – det är i mötet mellan människor som vårt gemensamma samhälle utvecklas!

// Andreas Larsson

1. Med tanke på att jag förespråkar agila arbetsätt vill jag inte använda ordet ”sida”, då beställare och leverantör inte står i motsats till varandra – inte på var sin sida, utan på samma sida.
I synnerhet när det inte handlar om färdiga produkter eller färdiga tjänster, utan om där vi (beställare och leverantör) tillsammans(!) ska skapa något – ett utvecklingsprojekt. Om det så är en möbel eller en webbplats.

Leave a Reply