Om nätverket: Android Göteborg

Android Göteborg är ett nätverk för dig som vill lära känna andra Android-utvecklare – nybörjare som erfarna. I nätverket arrangeras olika aktiviteter. T.ex. föreläsningar där någon gör en presentation eller att nätverkets träffas för att koda tillsammans.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.meetup.com/android-goteborg

Leave a Reply