Om nätverket: Agile People Gbg

Nätverket Agile People Gbg vänder sig till alla med intresse för hur agile kan appliceras på HR (Human Resources).

Inspirera och erbjuda kunskapsutbyte inom agil HR

Syftet med nätverket är att inspirera och erbjuda kunskapsutbyte inom ett relativt nytt och oupptäckt område – agil HR. Fokus inom nätverket är förr praktik än teori. Agile People Gbg bjuder därför in talare med stor praktisk erfarenhet inom ämnet.

Förutom i Göteborg finns nätverket även i Stockholm – Agile People Sthlm.

Verksamma inom HR samt chefer och ledare

Nätverket Agile People Gbg riktar sig främst till dig som är verksam inom HR, samt du som är chef eller ledare. Nätverket ser helst en blandning av kompetenser – i syfte att skapa så bra samtal och kunskapsutbyten som möjligt. I nätverket Agile People Gbg finns personer från både några av Sveriges största företag till mindre tillväxtbolag.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.agilepeople.se/gbg

Leave a Reply