Om nätverket: Agile Lindholmen

Agile Lindholmen är ett kostnadsfritt nätverk och mötesplats i Göteborg som är öppen för alla.

Agile Lindholmen är ett initiativ för att skapa möjligheter till utbyte av tips, idéer, förslag och frågor inom ramen för Scrum och agilt tänk. Så om ni använder scrum eller andra agila och lean’a arbetssätt och metoder på er arbetsplats är Agile Lindholmen ett forum för erfarenhetsutbyte för dig och dina kollegor.

Nätverksträffarna kan ha ett eller två blixttal och fokuserar sedan på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Häng med på en träff och låt dig inspireras!

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.agile-lindholmen.se

Leave a Reply