Om nätverket: Agila Ledare

Agila Ledare är en mötesplats och en serie frukostseminarier inom agilt ledarskap. Formatet är att varje seminarium:

  • Har ett förbestämt tema.
  • Inleds med en kort presentation.
  • Följs av diskussion deltagarna emellan.

Agilt ledarskap

Träffarna riktar sig till personer i mjukvarubranchen, som har en ledande befattning/funktion, och som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter agila ledare emellan och inspireras av varandra. Du kanske arbetar som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare, scrum master eller annan processledare med fokus på förbättringsarbete på er organisation.

Agila ledare i Göteborg

Här presenterar vi några av de föreläsare som håller i frukostseminarierna och som ni agila ledare har chansen att lyssna på, dra nytta av samt diskutera era utmaningar och möjligheter tillsammans med.

Henrik Berglund

Sedan mitten av 1990-talet har Henrik arbetat med utveckling, samt organisationer som befinner sig i utveckling. Sedan fem åren tillbaka ägnar Henrik sin vardag till att vara agil coach – där han fokuserar på agila team, modern produktutveckling samt organisationsförändring och organisationsutveckling.

Henriks passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.

Fredrik Wendt

Fredrik är agil systemutvecklare. Förutom systemutveckling undervisar, talar och håller han workshops inom testdriven utveckling (TDD), continuous integration, refactoring, clean code och tekniker för serverside Java samt webbtekniker som t ex JavaScript. De senaste tre senaste åren Fredrik haft i uppdrag att utveckla 15 team från olika företag i Göteborgsregionen.

Fredrik mår bra av teknik och programmering. Han drivs till lika stor del av att se människor, individuellt och i grupp, växa och utvecklas.

Björn Persson

Sedan tjugo år tillbaka arbetar Björn med utveckling och utvecklingsorganisationer. Björn har under de senaste tio åren drivit införandet av scrum och agile i hela företag och i enskilda team. Det har Björn gjort i roller som scrum master, agil coach, utbildare samt rådgivare till ledningsgrupper och management.

Ola Berg

Ola är en skärpt vägvisare inom lean, agile och övriga filosofier. Ola har fokus på de lite större sammanhangen:

  • Den agila organisationen (vertikalt).
    …och…
  • Det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt).

Ola arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare. Han är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt, med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.

Tid

Se nätverkets webbplats.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.agila-ledare.se

 

Leave a Reply