Om nätverket: Afteragile

Afteragile är ett informellt nätverk för personer med intresse för agila metoder, lean med mera. Vi träffas för att med kända såsom okända kollegor samtala om ämnet, utbyta tankar, erfarenheter etc.

Namnet Afteragile grundas i två saker:

  1. Vi kör nätverket i afterwork-format, efter arbetet. Så efter att ha varit agila en hel dag kör vi afterwork och fortsätter prata agile.
  2. Allt har sin tid. Vad händer efter agile? Hur utvecklas arbetssätten?

Tid

Nätverket Afteragile träffas första tisdagen i varje månad.

Plats

Se nätverkets webbplats.

Webbplats

www.afteragile.se

Leave a Reply